قیمت

5350003935000

بر اساس سایز

بر اساس خودرو

بر اساس برند

More
حداکثر سرعت 210 کیلومتر در ساعت
H
حداکثر وزن قابل تحمل 560 کیلوگرم
88

1,075,000 تومان

هر حلقه

حداکثر سرعت 210 کیلومتر در ساعت
H
حداکثر وزن قابل تحمل 560 کیلوگرم
88

864,000 تومان

هر حلقه

برند کومهو
حداکثر سرعت 240 کیلومتر در ساعت
V
حداکثر وزن قابل تحمل 800 کیلوگرم
100

2,275,000 تومان

هر حلقه

تایر چائویانگ
حداکثر سرعت 240 کیلومتر در ساعت
V
حداکثر وزن قابل تحمل 615 کیلوگرم
91

963,000 تومان

هر حلقه

حداکثر سرعت 240 کیلومتر در ساعت
V
حداکثر وزن قابل تحمل 825 کیلوگرم
101

3,762,000 تومان

هر حلقه

Lorem Ipsum
Y
حداکثر وزن قابل تحمل 690 کیلوگرم
95

1,769,000 تومان

هر حلقه

حداکثر سرعت 240 کیلومتر در ساعت
V
حداکثر وزن قابل تحمل 875 کیلوگرم
103

1,515,000 تومان

هر حلقه

برند کومهو
حداکثر سرعت 270 کیلومتر در ساعت
W
حداکثر وزن قابل تحمل 750 کیلوگرم
98

2,100,000 تومان

هر حلقه

برند کومهو
Lorem Ipsum
n/a
وارد نشده
n/a
تخفیف ویژه

1,690,000 تومان

هر حلقه