قیمت

8910001891000

بر اساس سایز

بر اساس خودرو

بر اساس برند

More
برند کومهو
حداکثر سرعت 270 کیلومتر در ساعت
W
حداکثر وزن قابل تحمل 615 کیلوگرم
91

1,880,000 تومان

هر حلقه

تایر چائویانگ
حداکثر سرعت 240 کیلومتر در ساعت
V
حداکثر وزن قابل تحمل 615 کیلوگرم
91

963,000 تومان

هر حلقه

برند کومهو
Lorem Ipsum
n/a
وارد نشده
n/a
تخفیف ویژه

1,690,000 تومان

هر حلقه

حداکثر سرعت 240 کیلومتر در ساعت
V
حداکثر وزن قابل تحمل 615 کیلوگرم
91

891,000 تومان

هر حلقه