خدمات نصب و بالانس و تنظیم باد هر حلقه تایر رینگ 18 سواری

تومان32,500 حلقه

خدمات نصب شامل جک زنی، در آوردن تایر کهنه، نصب تایر نو، بالانس و تنظیم باد می باشد.

توضیح:

تعویض والو، گاز نیتروژن، خدمات خودروهای هوشمند یا سایر خدمات درخواستی مشتری، بصورت مجزا مطابق تعرفه اتحادیه محاسبه خواهد شد.

 

شناسه محصول: 13050006 دسته: